Marta Recasens, Dra. Arquitecta i Javier Achiaga, Enginyer de Camins, són els dos socis que ha impulsat Vadecity, una Start Up basada en smart solutions per la ciutats del segle XXI.
 
De les 800.000 persones que actualment van en bicicleta per tot el món, la majoria tenen por de que els robin la bicicleta quan l’aparquen al carrer.
Vadecity el 2007 detecta la primera necessitat en mobilitat, aparcar de forma segura la bicicleta a la ciutat.

La seguretat en el pàrquing de bicicletes era (i segueix sent) un problema.
Vadecity neix amb la missió de donar resposta a les necessitat del ciutadà que van sorgint dintre de les ciutats.
 
Es constitueix com empresa en 2014 per crear Vadebike. Un sistema d’aparcament segur, intel·ligent i sostenible per les Smart Cities.

Vadecity ofereix solucions fàcils i adaptades al ciutadà d’avui. Per això el lema de la seva marca: Smart Cities. Smart Solutions.
 • CEO - Marta Recasens
  CEO - Marta Recasens
 • COO - Javier Achiaga
  COO - Javier Achiaga
 • PM - Enric Mompel
  PM - Enric Mompel
 • CMCO - Isabel Colomer Piñol
  CMCO - Isabel Colomer Piñol
 • Marketing and Communication Strategies
  Marketing and Communication Strategies
 • CTO - Vicente Medina
  CTO - Vicente Medina
 • Advisor - Joan Manel Puig
  Advisor - Joan Manel Puig
 • Advisor - Josep Miquel Piqué
  Advisor - Josep Miquel Piqué
 • Advisor - Juan Margenat
  Advisor - Juan Margenat
 • EU Coach - Joaquin Soucheiron
  EU Coach - Joaquin Soucheiron
 • Mentor - Joan Corbella
  Mentor - Joan Corbella