UTE Vadebike BCN guanya el Barcelona Open Challenge
31 març 2015
La UTE Vadebike BCN guanya el concurs Barcelona Open Challenge per a la instal·lació i explotació del sistema d'aparcaments vadebike de Vadecity a la ciutat de Barcelona
"El BCN Open Challenge fa que el mateix Ajuntament es converteixi en client i comprador de solucions innovadores per primera vegada, tancant el cercle dels 'urban labs' i sumant el finançament i el vector de compromís de contractació pública en el programa de resolució de reptes. Però el BCN Open Challenge també va néixer amb la voluntat d'arribar a qualsevol persona, professional, empresa o col•lectiu que disposés d'una idea innovadora aplicable, independentment de la seva naturalesa o experiència, assegurant així oportunitats per a tots amb capacitat d'innovar.

És per aquest motiu que la naturalesa dels seleccionats és molt diversa, i és una cosa que ens dóna especial satisfacció, ja que tenim com a guanyadors petites i mitjanes empreses ja constituïdes, però també noves empreses creades expressament per presentar-se a aquesta crida, una unió temporal d'empreses (UTE) i fins i tot un centre tecnològic, el que demostra la capacitat d'aquest programa per fomentar noves formes empresarials innovadores i la col•laboració entre elles.

En concret, repte a repte els guanyadors són:

Repte 1 Minimitzar els robatoris de bicicletes a la ciutat
Companyia: UTE VADECITY-SMART ENGINEERING-NET I SERRA
La solució guanyadora presenta un estacionament segur de bicicletes que permet no només assegurar la mateixa bicicleta sinó també altres elements auxiliars com el casc.

Informació detallada